-:-:-: ยินดีต้อนรับสู่รั้ว โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา :-:-:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียนทรงผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 29 มี.ค. 66
ประกาศ รอบการสอบ เลขที่นั่งสอบและกฎระเบียบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับ ม.6 ด้วยระบบ DIGITAL TESTING ปีการศึกษา 2565 ขอความร่วมมือนักเรียนตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการทดสอบตามวันและเวลาดังกล่าว 27 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา (เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 16 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนกีฬา (กีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 25 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง แจ้งการปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 23 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-20 มกราคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 08 ธ.ค. 65
>>>โปรแกรมการแข่งขันกีฬาภายใน ดำ แดง เกมส์ 2565 ระหว่างวันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2565 >>>กำหนดเปิดสนามวันที่ 16 ธันวาคม 2565>>> 03 ธ.ค. 65
ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจประกวดคลิปสั้น TikTok สื่อสร้างสรรค์ห่างไกลกัญชา บุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติด โดยแบ่งเป็นระดับม.ต้น และม.ปลาย เพื่อชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร สมัครเป็นทีม (2-5 คน) รับสมัครออนไลน์ ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2565 เท่านั้น รีบมาสมัครคะทุก 13 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 31 ต.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 พ.ย. 2565 31 ต.ค. 65
ประกาศสอบราคา
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ข่าวการศึกษา
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน