รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
47 หมู่ที่ 1 ถนนเอเชีย41   ตำบลทุ่งตะไคร  อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
เบอร์โทรศัพท์ 077536854
Email : tungtagowit@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :