ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 414) 04 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดการรับสมัคร (วันที่ 9 - 13 มีนาคม พ.ศ.2565) (อ่าน 3296) 25 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนกีฬา (กีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอล) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3761) 14 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 13-30 ธันวาคม พ.ศ.2564 (อ่าน 3577) 11 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4251) 22 พ.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ (อ่าน 3476) 15 ต.ค. 64
แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวัง ติดตาม แนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3772) 09 ก.ค. 64
เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3725) 11 มิ.ย. 64
ใบแจ้งการชำระเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้นม.2,ม.3,ม.5และม.6 (อ่าน 3934) 02 มิ.ย. 64
ใบแจ้งการชำระเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้นม.1และม.4 (อ่าน 4297) 02 มิ.ย. 64
การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนแบบออนไลน์ (อ่าน 3773) 31 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(รอบ2) (อ่าน 3810) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(รอบ2) (อ่าน 3757) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แยกห้องเรียน (อ่าน 5349) 19 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( แยกห้องเรียน ) (อ่าน 3679) 19 พ.ค. 64
***แจ้งประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิ์รายงานตัวมอบตัวออนไลน์ผ่านลิงค์สำรองโดยสามารถรายงานตัวได้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564*** (อ่าน 3302) 14 พ.ค. 64
ระเบียบโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาว่าด้วยเครื่องแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 4103) 09 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ผ่านระบบออนไลน์ (เป็นไฟล์ภาพ) คลิก (อ่าน 3303) 08 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่องบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3680) 03 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยม (อ่าน 3771) 01 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับม.1 และระดับม.4) (อ่าน 3380) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 (อ่าน 7149) 23 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ (อ่าน 7389) 07 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน (อ่าน 7316) 27 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้า (อ่าน 7329) 14 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7802) 05 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7724) 05 เม.ย. 62
ประกาศประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที (อ่าน 7944) 01 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา (อ่าน 6286) 24 ม.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ communicative Englis (อ่าน 7747) 25 ธ.ค. 61
HappyChristmas (อ่าน 7714) 25 ธ.ค. 61
นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ที่ได้เป็นตัวแทนเดินทางไปต่างประเทศ เพื่ (อ่าน 7634) 13 ธ.ค. 61
โครงการห้องเรียนกีฬา (sport program) (อ่าน 7599) 11 ธ.ค. 61
โครงการนายอำเภอทุ่งตะโกและหัวหน้าส่วนราชการฯ ผู้นำในพื้นที่พบปะนักเรียน (อ่าน 7278) 11 ธ.ค. 61