หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวศิรกาญจน์ แสนกล้า
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
นายขวัญชัย ปานกลาง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวเปรี่ยมลิร่า ประผาลา
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวสุกัญญา ปานมี
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
นายศิลป์สวรรค์ จันทะสาร
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวธันยารักษ์ บูชาพันธ์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,376,470 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,887,271 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,820,399 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,807,038 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,770,316 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,610,433 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,411,784 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,356,645 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,344,253 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,315,275 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,279,663 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,212,821 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,180,388 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โครงการกระต่ายขาเดียว ป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่
โรงเรียนบ้านหัวลำ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

12 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไปทัศนศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพ
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
( จำนวน 185 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบเกี่ยติบัตรเนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมจับปลาดุกขาย โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

งานประจำปีโรงเรียนบ้านเขานาใน 2558
โรงเรียนบ้านเขานาใน
( จำนวน 86 รูป / ดู ครั้ง )

11 กุมภาพันธ์ 2558 เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านทรงธรรม
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
( จำนวน 79 รูป / ดู ครั้ง )

รร.บ้านเมืองเก่าฯร่วมกิจกรรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัยฯ
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการรณรงค์กำจัดเหาเพื่อพัฒนาการสมวัยและโครงการทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จากสถานีตำรวจภูธร บัวใหญ
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ จัดทำโครงการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ปลอดขยะ Zero Waste Talingchawitt
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมวันพ่อขุนรามมหาราช ประจำปี 2558
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2558
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการค่ายวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการค่ายวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ป.4-6
โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

อนุบาล 3 ทัศนศึกษาโรงพัก นางรอง วันที่ 30 มกราคม 2558
โรงเรียนกมลลักษณ์
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลตำบลตลิ่งชัน
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมวันคริสมาส และวันขึ้นปีใหม่ 2558
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 432/1155 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th