ผู้บริหาร

นายมนูญ ทิพย์โพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์คุณครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
แย่มาก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/06/2011
ปรับปรุง 24/08/2016
สถิติผู้เข้าชม 491268
Page Views 621192
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
WinRAR 252
โปรแกรมช่วย copy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 247
13 ฟ้อนต์ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 204
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.08 KB 694
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 12.9 KB 208
โลโก้โรงเรียน ใส่โปรแกรม BookMarkII JPEG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 310
โปรแกรม BookMark II 105
ปกกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 177
ตัวอย่าง ปกข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.01 KB 650
แบบฟอร์ม คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 79.18 KB 192
แบบฟอร์ม ประเมินผลโครงงานและชุมนุม. Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 169
แก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ สร้างเป็น shortcut 85
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียวโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 144
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.86 KB 637
ข้อมูลระบบดูแลฯ ม.3/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 704 KB 117
สรุปสาระงานช่าง 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 398
ข้อสอบเครื่องมือช่าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 110
เฉลย o - net ช่าง ม 3 ปี 52 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.81 MB 968
สรุปสาระงานช่าง2 91
เฉลยติว onet Word Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 214
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 27.04 KB 128
bb JPEG Image ขนาดไฟล์ 108.04 KB 90
คู่มือปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 102
20201 Word Document ขนาดไฟล์ 12.71 KB 534
ฟอนต์สารบรรณ 9 เปลี่ยนอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 69
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 59
Saraban New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 62
มาตรฐานที่ 1-15 65
table 20
คำรับรองการปฏิบัติงาน MOU 41
แบบฝึกเขียนแบบเส้นต่างๆ 17
การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต 13
แบบฝึกกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 16
เพาเวอร์พ้อยท์งานช่างยนต์ 11
คู่มือพรบ.สำหรับประชาชนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 706.16 KB 11
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 / 2558 (Update 23/10/58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209 KB 25
โครงการตามมาตรฐานปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 40
โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย (อาสาจราจรและสวมหมวกนิรภัย 100%) Word Document ขนาดไฟล์ 25.37 KB 8
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.61 KB 10
สารสนเทศวิชาการ
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 728
บันทึกกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 242 KB 10