ผู้บริหาร

นายมนูญ ทิพย์โพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์คุณครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
แย่มาก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/06/2011
ปรับปรุง 30/06/2015
สถิติผู้เข้าชม 404920
Page Views 507740
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
WinRAR 231
โปรแกรมช่วย copy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 237
13 ฟ้อนต์ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 192
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.08 KB 581
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 12.9 KB 181
โลโก้โรงเรียน ใส่โปรแกรม BookMarkII JPEG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 298
โปรแกรม BookMark II 92
ปกกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 154
ตัวอย่าง ปกข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.01 KB 605
แบบฟอร์ม คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 79.18 KB 167
แบบฟอร์ม ประเมินผลโครงงานและชุมนุม. Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 144
แก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ สร้างเป็น shortcut 67
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียวโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 124
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.86 KB 619
ข้อมูลระบบดูแลฯ ม.3/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 704 KB 104
สรุปสาระงานช่าง 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 390
ข้อสอบเครื่องมือช่าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 99
เฉลย o - net ช่าง ม 3 ปี 52 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.81 MB 862
สรุปสาระงานช่าง2 80
เฉลยติว onet Word Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 191
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 27.04 KB 112
bb JPEG Image ขนาดไฟล์ 108.04 KB 74
คู่มือปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 92
20201 Word Document ขนาดไฟล์ 12.71 KB 516
ฟอนต์สารบรรณ 9 เปลี่ยนอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 61
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 52
Saraban New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 53
มาตรฐานที่ 1-15 35
table 10
คำรับรองการปฏิบัติงาน MOU 24
แบบฝึกเขียนแบบเส้นต่างๆ 0
การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต 0
แบบฝึกกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 0
เพาเวอร์พ้อยท์งานช่างยนต์ 1