ผู้บริหาร

นายมนูญ ทิพย์โพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์คุณครู
ครูวชิรพงศ์ ก้งจี้
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอินเตอร์ ของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา (สำหรับคุณครูและบุคลากร)
เร็วมาก
เร็ว
พอใช้
ปรับปรุง
เฉย ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/06/2011
ปรับปรุง 06/01/2015
สถิติผู้เข้าชม 373993
Page Views 467887
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
WinRAR 211
โปรแกรมช่วย copy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 216
13 ฟ้อนต์ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 166
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.08 KB 541
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 12.9 KB 166
โลโก้โรงเรียน ใส่โปรแกรม BookMarkII JPEG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 267
โปรแกรม BookMark II 75
ปกกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 133
ตัวอย่าง ปกข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.01 KB 569
แบบฟอร์ม คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 79.18 KB 141
แบบฟอร์ม ประเมินผลโครงงานและชุมนุม. Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 124
แก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ สร้างเป็น shortcut 54
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียวโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 102
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.86 KB 589
ข้อมูลระบบดูแลฯ ม.3/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 704 KB 85
สรุปสาระงานช่าง 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 377
ข้อสอบเครื่องมือช่าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 84
เฉลย o - net ช่าง ม 3 ปี 52 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.81 MB 826
ข้อสอบโอเน็ต ม 6 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.97 MB 1220
สรุปสาระงานช่าง2 67
เฉลยติว onet Word Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 171
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 27.04 KB 94
bb JPEG Image ขนาดไฟล์ 108.04 KB 55
คู่มือปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 73
20201 Word Document ขนาดไฟล์ 12.71 KB 443
ฟอนต์สารบรรณ 9 เปลี่ยนอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 42
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 34
Saraban New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 34