ผู้บริหาร

นายมนูญ ทิพย์โพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์คุณครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
แย่มาก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/06/2011
ปรับปรุง 24/11/2015
สถิติผู้เข้าชม 425663
Page Views 535219
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
WinRAR 234
โปรแกรมช่วย copy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 241
13 ฟ้อนต์ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 194
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.08 KB 633
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 12.9 KB 186
โลโก้โรงเรียน ใส่โปรแกรม BookMarkII JPEG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 302
โปรแกรม BookMark II 100
ปกกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 159
ตัวอย่าง ปกข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.01 KB 619
แบบฟอร์ม คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 79.18 KB 175
แบบฟอร์ม ประเมินผลโครงงานและชุมนุม. Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 151
แก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ สร้างเป็น shortcut 78
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียวโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 130
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.86 KB 624
ข้อมูลระบบดูแลฯ ม.3/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 704 KB 107
สรุปสาระงานช่าง 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 393
ข้อสอบเครื่องมือช่าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 104
เฉลย o - net ช่าง ม 3 ปี 52 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.81 MB 889
สรุปสาระงานช่าง2 83
เฉลยติว onet Word Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 197
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 27.04 KB 119
bb JPEG Image ขนาดไฟล์ 108.04 KB 81
คู่มือปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 96
20201 Word Document ขนาดไฟล์ 12.71 KB 524
ฟอนต์สารบรรณ 9 เปลี่ยนอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 64
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 55
Saraban New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 58
มาตรฐานที่ 1-15 41
table 13
คำรับรองการปฏิบัติงาน MOU 29
แบบฝึกเขียนแบบเส้นต่างๆ 2
การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต 1
แบบฝึกกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 3
เพาเวอร์พ้อยท์งานช่างยนต์ 4
คู่มือพรบ.สำหรับประชาชนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 706.16 KB 7
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 / 2558 (Update 23/10/58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209 KB 3