ผู้บริหาร

นายมนูญ ทิพย์โพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์คุณครู
ครูวชิรพงศ์ ก้งจี้
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอินเตอร์ ของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา (สำหรับคุณครูและบุคลากร)
เร็วมาก
เร็ว
พอใช้
ปรับปรุง
เฉย ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/06/2011
ปรับปรุง 27/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 389423
Page Views 486582
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
WinRAR 225
โปรแกรมช่วย copy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 226
13 ฟ้อนต์ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 181
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.08 KB 555
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 12.9 KB 172
โลโก้โรงเรียน ใส่โปรแกรม BookMarkII JPEG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 284
โปรแกรม BookMark II 85
ปกกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 141
ตัวอย่าง ปกข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.01 KB 596
แบบฟอร์ม คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 79.18 KB 152
แบบฟอร์ม ประเมินผลโครงงานและชุมนุม. Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 135
แก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ สร้างเป็น shortcut 61
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียวโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 116
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.86 KB 609
ข้อมูลระบบดูแลฯ ม.3/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 704 KB 93
สรุปสาระงานช่าง 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 383
ข้อสอบเครื่องมือช่าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 90
เฉลย o - net ช่าง ม 3 ปี 52 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.81 MB 845
ข้อสอบโอเน็ต ม 6 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.97 MB 1251
สรุปสาระงานช่าง2 73
เฉลยติว onet Word Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 182
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 27.04 KB 102
bb JPEG Image ขนาดไฟล์ 108.04 KB 62
คู่มือปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 80
20201 Word Document ขนาดไฟล์ 12.71 KB 508
ฟอนต์สารบรรณ 9 เปลี่ยนอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 52
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 44
Saraban New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 44
มาตรฐานที่ 1-15 RAR Archive ขนาดไฟล์ 638.65 KB 26
table RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.79 KB 0