ผู้บริหาร

นายมนูญ ทิพย์โพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์คุณครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
แย่มาก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/06/2011
ปรับปรุง 25/08/2015
สถิติผู้เข้าชม 412861
Page Views 518094
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
WinRAR 233
โปรแกรมช่วย copy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 238
13 ฟ้อนต์ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 193
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.08 KB 591
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 12.9 KB 183
โลโก้โรงเรียน ใส่โปรแกรม BookMarkII JPEG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 299
โปรแกรม BookMark II 99
ปกกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 157
ตัวอย่าง ปกข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.01 KB 612
แบบฟอร์ม คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 79.18 KB 170
แบบฟอร์ม ประเมินผลโครงงานและชุมนุม. Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 146
แก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ สร้างเป็น shortcut 74
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียวโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 128
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.86 KB 622
ข้อมูลระบบดูแลฯ ม.3/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 704 KB 105
สรุปสาระงานช่าง 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 390
ข้อสอบเครื่องมือช่าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 100
เฉลย o - net ช่าง ม 3 ปี 52 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.81 MB 877
สรุปสาระงานช่าง2 82
เฉลยติว onet Word Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 193
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 27.04 KB 114
bb JPEG Image ขนาดไฟล์ 108.04 KB 75
คู่มือปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 94
20201 Word Document ขนาดไฟล์ 12.71 KB 517
ฟอนต์สารบรรณ 9 เปลี่ยนอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 63
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 53
Saraban New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 56
มาตรฐานที่ 1-15 35
table 10
คำรับรองการปฏิบัติงาน MOU 26
แบบฝึกเขียนแบบเส้นต่างๆ 0
การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต 0
แบบฝึกกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 0
เพาเวอร์พ้อยท์งานช่างยนต์ 1
คู่มือพรบ.สำหรับประชาชนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 706.16 KB 5