ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายปรีชา พิมล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์คุณครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
แย่มาก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/06/2011
ปรับปรุง 17/01/2017
สถิติผู้เข้าชม 520616
Page Views 661024
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
WinRAR 253
โปรแกรมช่วย copy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 248
13 ฟ้อนต์ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 205
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.08 KB 710
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 12.9 KB 216
โลโก้โรงเรียน ใส่โปรแกรม BookMarkII JPEG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 315
โปรแกรม BookMark II 108
ปกกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 181
ตัวอย่าง ปกข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.01 KB 657
แบบฟอร์ม คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 79.18 KB 197
แบบฟอร์ม ประเมินผลโครงงานและชุมนุม. Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 173
แก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ สร้างเป็น shortcut 94
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียวโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 145
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.86 KB 643
ข้อมูลระบบดูแลฯ ม.3/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 704 KB 121
สรุปสาระงานช่าง 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 403
ข้อสอบเครื่องมือช่าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 114
เฉลย o - net ช่าง ม 3 ปี 52 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.81 MB 1000
สรุปสาระงานช่าง2 95
เฉลยติว onet Word Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 218
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 27.04 KB 130
bb JPEG Image ขนาดไฟล์ 108.04 KB 91
คู่มือปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 104
20201 Word Document ขนาดไฟล์ 12.71 KB 537
ฟอนต์สารบรรณ 9 เปลี่ยนอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 72
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 60
Saraban New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 67
มาตรฐานที่ 1-15 68
table 23
คำรับรองการปฏิบัติงาน MOU 49
แบบฝึกเขียนแบบเส้นต่างๆ 18
การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต 14
แบบฝึกกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 19
เพาเวอร์พ้อยท์งานช่างยนต์ 12
คู่มือพรบ.สำหรับประชาชนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 706.16 KB 13
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 / 2558 (Update 23/10/58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209 KB 28
โครงการตามมาตรฐานปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 43
โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย (อาสาจราจรและสวมหมวกนิรภัย 100%) Word Document ขนาดไฟล์ 25.37 KB 31
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.61 KB 14
แบบสัญญาเช่ารถ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 61.5 KB 2
รายงานผลประสบอุทกภัยครูนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.69 KB 0
สารสนเทศวิชาการ
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 764
บันทึกกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 242 KB 15
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2_2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 6