ผู้บริหาร

นายมนูญ ทิพย์โพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์คุณครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอินเตอร์ ของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา (สำหรับคุณครูและบุคลากร)
เร็วมาก
เร็ว
พอใช้
ปรับปรุง
เฉย ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/06/2011
ปรับปรุง 20/05/2015
สถิติผู้เข้าชม 402483
Page Views 503561
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
WinRAR 231
โปรแกรมช่วย copy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 236
13 ฟ้อนต์ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 191
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.08 KB 570
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 12.9 KB 180
โลโก้โรงเรียน ใส่โปรแกรม BookMarkII JPEG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 296
โปรแกรม BookMark II 90
ปกกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 152
ตัวอย่าง ปกข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.01 KB 604
แบบฟอร์ม คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 79.18 KB 166
แบบฟอร์ม ประเมินผลโครงงานและชุมนุม. Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 143
แก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ สร้างเป็น shortcut 66
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียวโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 123
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.86 KB 618
ข้อมูลระบบดูแลฯ ม.3/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 704 KB 102
สรุปสาระงานช่าง 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 390
ข้อสอบเครื่องมือช่าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 97
เฉลย o - net ช่าง ม 3 ปี 52 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.81 MB 861
ข้อสอบโอเน็ต ม 6 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.97 MB 1268
สรุปสาระงานช่าง2 79
เฉลยติว onet Word Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 190
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 27.04 KB 112
bb JPEG Image ขนาดไฟล์ 108.04 KB 72
คู่มือปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 89
20201 Word Document ขนาดไฟล์ 12.71 KB 515
ฟอนต์สารบรรณ 9 เปลี่ยนอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 59
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 51
Saraban New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 51
มาตรฐานที่ 1-15 RAR Archive ขนาดไฟล์ 638.65 KB 34
table RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.79 KB 9
คำรับรองการปฏิบัติงาน MOU Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 20