ผู้บริหาร

นายมนูญ ทิพย์โพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์คุณครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
แย่มาก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/06/2011
ปรับปรุง 18/01/2016
สถิติผู้เข้าชม 440202
Page Views 555801
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
WinRAR 239
โปรแกรมช่วย copy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 243
13 ฟ้อนต์ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 199
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.08 KB 675
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 12.9 KB 194
โลโก้โรงเรียน ใส่โปรแกรม BookMarkII JPEG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 303
โปรแกรม BookMark II 103
ปกกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 162
ตัวอย่าง ปกข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.01 KB 633
แบบฟอร์ม คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 79.18 KB 181
แบบฟอร์ม ประเมินผลโครงงานและชุมนุม. Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 154
แก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ สร้างเป็น shortcut 80
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียวโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 131
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.86 KB 630
ข้อมูลระบบดูแลฯ ม.3/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 704 KB 108
สรุปสาระงานช่าง 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 395
ข้อสอบเครื่องมือช่าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 105
เฉลย o - net ช่าง ม 3 ปี 52 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.81 MB 900
สรุปสาระงานช่าง2 85
เฉลยติว onet Word Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 202
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 27.04 KB 120
bb JPEG Image ขนาดไฟล์ 108.04 KB 84
คู่มือปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 97
20201 Word Document ขนาดไฟล์ 12.71 KB 528
ฟอนต์สารบรรณ 9 เปลี่ยนอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 66
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 56
Saraban New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 59
มาตรฐานที่ 1-15 44
table 15
คำรับรองการปฏิบัติงาน MOU 32
แบบฝึกเขียนแบบเส้นต่างๆ 11
การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต 4
แบบฝึกกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 7
เพาเวอร์พ้อยท์งานช่างยนต์ 5
คู่มือพรบ.สำหรับประชาชนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 706.16 KB 8
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 / 2558 (Update 23/10/58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209 KB 11
สารสนเทศวิชาการ
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 19