ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบส่งมอบงาน 16
รายงานผลประสบอุทกภัยครูนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.69 KB 11
แบบสัญญาเช่ารถ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 61.5 KB 13
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.61 KB 36
โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย (อาสาจราจรและสวมหมวกนิรภัย 100%) Word Document ขนาดไฟล์ 25.37 KB 1946
โครงการตามมาตรฐานปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 60
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 / 2558 (Update 23/10/58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209 KB 40
คู่มือพรบ.สำหรับประชาชนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 706.16 KB 42
เพาเวอร์พ้อยท์งานช่างยนต์ 26
แบบฝึกกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 35
การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต 29
แบบฝึกเขียนแบบเส้นต่างๆ 38
คำรับรองการปฏิบัติงาน MOU 64
ฟอนต์สารบรรณ 9 เปลี่ยนอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 94
bb JPEG Image ขนาดไฟล์ 108.04 KB 104
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 27.04 KB 144
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.08 KB 732
WinRAR 268
สารสนเทศวิชาการ
ขออนุมัติใช้หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 13
รายชื่อนักเรียนเทอม2 ปี60 ณ วันที่ 10 พ.ย.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 196 KB 11
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2_2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 23
บันทึกกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 242 KB 30
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 817