ผู้บริหาร

นายมนูญ ทิพย์โพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์คุณครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
แย่มาก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/06/2011
ปรับปรุง 29/09/2015
สถิติผู้เข้าชม 418374
Page Views 525238
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
WinRAR 233
โปรแกรมช่วย copy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 240
13 ฟ้อนต์ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 194
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.08 KB 619
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 12.9 KB 185
โลโก้โรงเรียน ใส่โปรแกรม BookMarkII JPEG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 302
โปรแกรม BookMark II 100
ปกกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 159
ตัวอย่าง ปกข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.01 KB 616
แบบฟอร์ม คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 79.18 KB 173
แบบฟอร์ม ประเมินผลโครงงานและชุมนุม. Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 148
แก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ สร้างเป็น shortcut 78
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียวโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 130
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.86 KB 623
ข้อมูลระบบดูแลฯ ม.3/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 704 KB 106
สรุปสาระงานช่าง 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 392
ข้อสอบเครื่องมือช่าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 103
เฉลย o - net ช่าง ม 3 ปี 52 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.81 MB 880
สรุปสาระงานช่าง2 83
เฉลยติว onet Word Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 195
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 27.04 KB 118
bb JPEG Image ขนาดไฟล์ 108.04 KB 81
คู่มือปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 96
20201 Word Document ขนาดไฟล์ 12.71 KB 522
ฟอนต์สารบรรณ 9 เปลี่ยนอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 64
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 55
Saraban New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 58
มาตรฐานที่ 1-15 40
table 13
คำรับรองการปฏิบัติงาน MOU 29
แบบฝึกเขียนแบบเส้นต่างๆ 1
การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต 1
แบบฝึกกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 2
เพาเวอร์พ้อยท์งานช่างยนต์ 4
คู่มือพรบ.สำหรับประชาชนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 706.16 KB 5