ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายปรีชา พิมล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์คุณครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
แย่มาก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/06/2011
ปรับปรุง 01/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 537823
Page Views 686707
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
WinRAR 255
โปรแกรมช่วย copy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 249
13 ฟ้อนต์ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 207
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.08 KB 713
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 12.9 KB 218
โลโก้โรงเรียน ใส่โปรแกรม BookMarkII JPEG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 320
โปรแกรม BookMark II 109
ปกกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 182
ตัวอย่าง ปกข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.01 KB 662
แบบฟอร์ม คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 79.18 KB 201
แบบฟอร์ม ประเมินผลโครงงานและชุมนุม. Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 177
แก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ สร้างเป็น shortcut 96
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียวโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 149
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.86 KB 644
ข้อมูลระบบดูแลฯ ม.3/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 704 KB 124
สรุปสาระงานช่าง 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 406
ข้อสอบเครื่องมือช่าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 117
เฉลย o - net ช่าง ม 3 ปี 52 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.81 MB 1012
สรุปสาระงานช่าง2 97
เฉลยติว onet Word Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 222
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 27.04 KB 134
bb JPEG Image ขนาดไฟล์ 108.04 KB 95
คู่มือปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 108
20201 Word Document ขนาดไฟล์ 12.71 KB 539
ฟอนต์สารบรรณ 9 เปลี่ยนอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 75
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 61
Saraban New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 68
มาตรฐานที่ 1-15 69
table 24
คำรับรองการปฏิบัติงาน MOU 55
แบบฝึกเขียนแบบเส้นต่างๆ 21
การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต 16
แบบฝึกกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 22
เพาเวอร์พ้อยท์งานช่างยนต์ 13
คู่มือพรบ.สำหรับประชาชนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 706.16 KB 17
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 / 2558 (Update 23/10/58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209 KB 30
โครงการตามมาตรฐานปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 52
โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย (อาสาจราจรและสวมหมวกนิรภัย 100%) Word Document ขนาดไฟล์ 25.37 KB 45
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.61 KB 17
แบบสัญญาเช่ารถ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 61.5 KB 6
รายงานผลประสบอุทกภัยครูนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.69 KB 4
สารสนเทศวิชาการ
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 774
บันทึกกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 242 KB 17
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2_2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 10