ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายปรีชา พิมล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์คุณครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
แย่มาก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/06/2011
ปรับปรุง 01/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 549505
Page Views 702502
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
WinRAR 258
โปรแกรมช่วย copy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 251
13 ฟ้อนต์ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 208
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.08 KB 717
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 12.9 KB 221
โลโก้โรงเรียน ใส่โปรแกรม BookMarkII JPEG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 321
โปรแกรม BookMark II 110
ปกกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 185
ตัวอย่าง ปกข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.01 KB 665
แบบฟอร์ม คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 79.18 KB 205
แบบฟอร์ม ประเมินผลโครงงานและชุมนุม. Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 179
แก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ สร้างเป็น shortcut 97
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียวโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 151
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.86 KB 648
ข้อมูลระบบดูแลฯ ม.3/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 704 KB 126
สรุปสาระงานช่าง 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 415
ข้อสอบเครื่องมือช่าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 119
เฉลย o - net ช่าง ม 3 ปี 52 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.81 MB 1024
สรุปสาระงานช่าง2 100
เฉลยติว onet Word Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 225
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 27.04 KB 136
bb JPEG Image ขนาดไฟล์ 108.04 KB 97
คู่มือปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 111
20201 Word Document ขนาดไฟล์ 12.71 KB 542
ฟอนต์สารบรรณ 9 เปลี่ยนอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 77
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 64
Saraban New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 70
มาตรฐานที่ 1-15 73
table 28
คำรับรองการปฏิบัติงาน MOU 57
แบบฝึกเขียนแบบเส้นต่างๆ 22
การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต 18
แบบฝึกกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 24
เพาเวอร์พ้อยท์งานช่างยนต์ 15
คู่มือพรบ.สำหรับประชาชนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 706.16 KB 18
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 / 2558 (Update 23/10/58) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209 KB 33
โครงการตามมาตรฐานปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 53
โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย (อาสาจราจรและสวมหมวกนิรภัย 100%) Word Document ขนาดไฟล์ 25.37 KB 57
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.61 KB 20
แบบสัญญาเช่ารถ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 61.5 KB 8
รายงานผลประสบอุทกภัยครูนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.69 KB 6
สารสนเทศวิชาการ
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 791
บันทึกกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 242 KB 20
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2_2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 13