ผู้บริหาร

นายมนูญ ทิพย์โพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์คุณครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
แย่มาก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/06/2011
ปรับปรุง 04/08/2015
สถิติผู้เข้าชม 408246
Page Views 511757
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
WinRAR 232
โปรแกรมช่วย copy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 237
13 ฟ้อนต์ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 192
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.08 KB 582
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 12.9 KB 183
โลโก้โรงเรียน ใส่โปรแกรม BookMarkII JPEG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 299
โปรแกรม BookMark II 94
ปกกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 155
ตัวอย่าง ปกข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.01 KB 608
แบบฟอร์ม คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 79.18 KB 169
แบบฟอร์ม ประเมินผลโครงงานและชุมนุม. Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 145
แก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ สร้างเป็น shortcut 70
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียวโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 126
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.86 KB 621
ข้อมูลระบบดูแลฯ ม.3/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 704 KB 104
สรุปสาระงานช่าง 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 390
ข้อสอบเครื่องมือช่าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 99
เฉลย o - net ช่าง ม 3 ปี 52 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.81 MB 869
สรุปสาระงานช่าง2 81
เฉลยติว onet Word Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 191
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 27.04 KB 113
bb JPEG Image ขนาดไฟล์ 108.04 KB 75
คู่มือปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 93
20201 Word Document ขนาดไฟล์ 12.71 KB 517
ฟอนต์สารบรรณ 9 เปลี่ยนอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 62
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 52
Saraban New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 54
มาตรฐานที่ 1-15 35
table 10
คำรับรองการปฏิบัติงาน MOU 26
แบบฝึกเขียนแบบเส้นต่างๆ 0
การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต 0
แบบฝึกกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 0
เพาเวอร์พ้อยท์งานช่างยนต์ 1
คู่มือพรบ.สำหรับประชาชนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 706.16 KB 4