ผู้บริหาร

นายมนูญ ทิพย์โพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์คุณครู
ครูวชิรพงศ์ ก้งจี้
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอินเตอร์ ของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา (สำหรับคุณครูและบุคลากร)
เร็วมาก
เร็ว
พอใช้
ปรับปรุง
เฉย ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/06/2011
ปรับปรุง 27/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 394660
Page Views 493208
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
WinRAR 226
โปรแกรมช่วย copy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 227
13 ฟ้อนต์ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 182
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.08 KB 556
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 12.9 KB 174
โลโก้โรงเรียน ใส่โปรแกรม BookMarkII JPEG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 288
โปรแกรม BookMark II 85
ปกกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 143
ตัวอย่าง ปกข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.01 KB 599
แบบฟอร์ม คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 79.18 KB 155
แบบฟอร์ม ประเมินผลโครงงานและชุมนุม. Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 137
แก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ สร้างเป็น shortcut 61
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียวโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 117
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.86 KB 611
ข้อมูลระบบดูแลฯ ม.3/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 704 KB 96
สรุปสาระงานช่าง 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 385
ข้อสอบเครื่องมือช่าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 92
เฉลย o - net ช่าง ม 3 ปี 52 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.81 MB 851
ข้อสอบโอเน็ต ม 6 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.97 MB 1259
สรุปสาระงานช่าง2 74
เฉลยติว onet Word Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 185
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 27.04 KB 105
bb JPEG Image ขนาดไฟล์ 108.04 KB 65
คู่มือปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 83
20201 Word Document ขนาดไฟล์ 12.71 KB 509
ฟอนต์สารบรรณ 9 เปลี่ยนอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 54
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 46
Saraban New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 46
มาตรฐานที่ 1-15 RAR Archive ขนาดไฟล์ 638.65 KB 29
table RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.79 KB 3